برگزاری دوره آموزشی”تشریح الزامات استاندارد ISO14001-2015″
مدرس: جناب مهندس رمضانی پور طهرانی
تاریخ برگزاری: 26 فروردین ماه 96