با گذشت زمان شاهد اهمیت یافتن نقش انتظامات برای بالا بردن ضریب امنیت در دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و… هستیم که این بصورت یک امر اجتناب‌ناپذیر اجتماعی در آمده و در دستور کار متصدیان قرار گرفته است، بنحوی که به مرور زمان سیستم‌های پیشرفته‌ای در حفاظت و کنترل اماکن به کار گرفته می شود ولی سیستم حفاظت فیزیکی و انتظامات در ایران بخصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کماکان به همان شیوه های سنتی و قدیمی که توانائی پاسخگوئی به نیازمندی‌های مطابق روز نیست، متکی بوده و همگام با رشد و پیشرفت علمی و تکنولوژیکی حرکت نکرده است.